Zdravotnictví

Od počátku léčby pomocí radionuklidů před více než 100 lety až po nejmodernější současné metody jako jsou SPECT/CT, PET/CT nebo PET/MRI, hraje nukleární medicína a radiologická fyzika zásadní roli v diagnostice i léčbě nádorových onemocnění.
Společnost NUVIA díky svému zaměření zcela přirozeně disponuje odbornými znalostmi určenými pro nukleární medicínu.

Působíme v mnoha oblastech týkajících se radiační ochrany: od specializovaného stavebního inženýrství, které zahrnuje veškerá bezpečnostní opatření související s odstíněním ionizujícího záření (na pracovištích nukleární medicíny, radioterapie, radiodiagnostiky, na pracovištích přípravy radiofarmak…), přes nejmodernější přístroje na detekci a měření ionizujícího záření, laboratorní vybavení, softwarová řešení, až po samotné školení personálu pracujícího v daných zařízeních.

Všechny přístroje a zařízení NUVIA určené pro nukleární medicínu tvoří naši specifickou řadu NUVIATech Healthcare.