OBRANA

Ve Velké Británii, ve Francii i jinde ve světě působí NUVIA na strategických místech národní obrany jménem nejdůležitějších státních organizací. To zahrnuje i úkoly v oblasti jaderné vnitřní bezpečnosti.

Naše odborné znalosti v oblasti jaderné techniky a technologií, specializované údržby, dodávek paliva, nakládání s radioaktivním odpadem a vyřazování z provozu jsou vyhledávány zejména námořními silami pro ponorky s jaderným pohonem.

Řada sofistikovaných a specifických řešení řady NUVIATech společnosti NUVIA je neocenitelnou odpovědí na problematiku CBRN*. Specializuje se na geolokaci, geodetekci, jaderná měření, ochranu životního prostředí a obyvatelstva a přispívá k tomu, aby se společnost NUVIA stala vyhledávaným partnerem v oblasti vnitřní bezpečnosti a řízení rizik. Produkty NUVIATech Instruments jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly jedinečné požadavky zákazníků v oblasti detekce a měření jaderných materiálů: záchranných služeb, civilní bezpečnosti, armády, celní správy, nákladních terminálů, přístavní a letištní infrastruktury, jakož i provozovatelů provádějících vyřazování jaderných nebo vojenských zařízení či bývalých uranových dolů z provozu.

Naše produkty umožňují letecké monitorování radioaktivity (s přenosem dat v reálném čase pomocí dronu), stacionární pozemní detekci (portálové detektory, individuální monitorovací zařízení atd.) i přenosná a/nebo manuální zařízení (přenosné spektrometry, přenosné monitory kontaminace atd.). Stručně řečeno: řešení na míru a na klíč.

* CBRN: Chemical, biological, radiological and nuclear [chemické, biologické, radiační a nukleární].