Försvar

I Storbritannien och Frankrike, liksom andra delar av världen, arbetar NUVIA åt viktiga myndigheter på strategiska platser för nationellt försvar. Det omfattar uppdrag inom nationens nukleära säkerhet.
Vår expertis inom kärnteknik och -teknologi, specialunderhåll, bränsleanskaffning, hantering av radioaktivt avfall och avveckling värderas särskilt högt av militären till deras atomubåtar.

NUVIA:s specifika och sofistikerade serie med lösningar, NUVIATech, är också ovärderlig i CBRN-frågor*. Dessa verktyg är specialiserade på geolokalisering, geodetektering, nukleära mätningar, riskhantering och skydd av populationer och miljöer, vilket gör NUVIA till en uppskattad partner vad gäller inrikes säkerhet och riskhantering. Produkterna från NUVIATech Instruments har utformats särskilt för att uppfylla krav på detektering och nukleära mätningar för alla typer av kunder: räddningstjänst, offentlig säkerhet, armén, tull, godsterminaler, infrastruktur för hamnar och flygplatser liksom entreprenörer som utför avveckling och nedmontering, militära kärnkraftsanläggningar, urangruvor…

Våra produkter säkerställer luftburen övervakning av radioaktivitet (med dataöverföringsdrönare som arbetar i realtid), fasta markdetektorer (detektorportaler, övervakningsutrustning för enskilda personer…) samt bärbara och/eller manuella enheter (bärbara spektrometrar, manuella kontamineringsmätare).
Kort sagt: skräddarsydda, kompletta lösningar.

* CBRN: Kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär.